Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định tuyển sinh lớp 10

Một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên.

Thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm 2023. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 23/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 715/BGDĐT-GDTrH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025.

Công văn nêu rõ: Công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông được thực hiện theo Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh vào Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông.

Tuy nhiên, hiện nay, một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên (như giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông trên địa bàn theo đúng quy định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT.

Đối với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh bảo đảm đúng quy định tại Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT và thông báo công khai đến các đối tượng liên quan; chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông trên địa bàn.

Trong năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông tại một số địa phương./.

Việt Hà

Xem thêm