An sinh

Bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội và ông Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Hòa giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

(TTXVN) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định số 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam./.

Đỗ Phương Bình

Xem thêm