An sinh

Trà Vinh: Mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Trà Vinh

Trong 9 tháng của năm 2022, toàn tỉnh Trà Vinh có trên 962.000 lượt người khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại 108 cơ sở y tế, tổng số tiền bảo hiểm chi trả trên 414 tỷ đồng.

Người dân đăng ký khám bệnh tự động. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Ngày 11/10, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh Bùi Quang Huy cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh phấn đấu phát triển thêm 100.000 người tham gia bảo hiểm y tế nhằm đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Đơn vị phối hợp với các trường học trong tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng tích cực vận động phụ huynh học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục đào tạo trong việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hiện học sinh, sinh viên ở Trà Vinh được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 40% mức đóng bảo hiểm y tế; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 10%. Cụ thể, với tổng mức đóng bảo hiểm y tế là 804.600 đồng/người/năm, học sinh, sinh viên chỉ đóng 60% tương ứng 482.760 đồng/em.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để mở rộng nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế. Hiện nay, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%). Tuy nhiên, số người dân thuộc nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hiện rất thấp.

Theo ông Bùi Quang Huy, ngành Bảo hiểm Xã hội tạo mọi điều kiện để người dân có thể tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với khả năng tài chính của mình. Cụ thể, người dân có thể chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm để chia nhỏ số tiền đóng.

Tỉnh Trà Vinh có tổng dân số trên 1 triệu người, độ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số của tỉnh hiện đạt 79,41% với gần 809.000 người tham gia. Trong 9 tháng  năm 2022, toàn tỉnh có trên 962.000 lượt người khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại 108 cơ sở y tế, tổng số tiền bảo hiểm chi trả trên 414 tỷ đồng./.

Thanh Hòa

Xem thêm