Thời sự

Bổ nhiệm nhân sự Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 286/QĐ-TTg, ngày 6/4/2024 về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Cụ thể, điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Ông Bùi Hồng Minh sinh ngày 17/10/1971, quê ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Ông Bùi Hồng Minh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng ngày 1/6/2021.

Trước đó, ông Bùi Hồng Minh từng đảm nhận các vị trí: Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương…

Theo Quyết định 286/QĐ-TTg, ông Bùi Hồng Minh thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng để đảm nhận cương vị Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp từ ngày 1/4/2024.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh (doanh nghiệp nhà nước) và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp…/.

Ngô Hải Ngọc

Xem thêm