Thực thi chính sách

Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu Quốc hội công tác trong Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò, quyền hạn để tham gia ý kiến, đóng góp vào các nội dung Quốc hội thảo luận, xin ý kiến.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu nghe Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu thông tin về một số tình hình thế giới, khu vực liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chấp hành kỷ luật, pháp luật thời gian qua.

Thủ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tóm tắt Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và các dự án luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua tại kỳ họp; kết quả, tiến độ các dự án luật do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua năm 2023; các dự án luật Bộ Quốc phòng dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua hồ sơ lập đề nghị năm 2023, soạn thảo năm 2024; các dự án luật có liên quan đến quân sự, quốc phòng, cơ yếu để đại biểu Quốc hội quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp.

Thủ trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn báo cáo về dự án Luật Phòng thủ dân sự trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp. Thủ trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) báo cáo về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp. Thủ trưởng Cục Kinh tế (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) báo cáo về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (bao gồm cả nội dung quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế).

Qua nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu tham luận, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của đại biểu Quốc hội để tham gia ý kiến, đóng góp vào các nội dung Quốc hội thảo luận, xin ý kiến.

Bộ trưởng lưu ý, khi phát biểu phải có sự chuẩn bị trước, nội dung phải cụ thể, có chính kiến rõ ràng, đúng với quan điểm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến Quân đội. Quá trình làm việc các đại biểu phải thể hiện sự gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm các quy định của Quốc hội, thực hiện đúng quy chế phát ngôn, bảo đảm bí mật quân sự, góp phần vào thành công của kỳ họp./.

Hồng Pha

Xem thêm