Chỉ đạo, Điều hành

Buộc thôi việc ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Văn Trịnh đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

TTXVN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 9/3/2023, về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 720-QĐNS/TW ngày 21/12/2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật./.

Hải Ngọc

Xem thêm