Chỉ đạo, Điều hành

Công an tỉnh Hà Nam biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến

Hà Nam

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

TTXVN - Chiều 10/3, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân và 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” từ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tới từng cán bộ, chiến sỹ đã tích cực học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tự giác rèn luyện phẩn chất đạo đức, lối sống; bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Thông qua các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, các cuộc hội thảo, tọa đàm... cán bộ, chiến sỹ đã nắm vững ý nghĩa, nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó liên hệ trong tu dưỡng, rèn luyện “tự soi”, “tự sửa”, nhận diện, phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy được cán bộ, chiến sỹ khẳng định bằng những việc làm cụ thể, những chiến công xuất sắc trên mặt trận phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phong trào thi đua, Cuộc vận động và đặc biệt là công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến theo nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính; ý thức tổ chức kỷ luật cao; cương quyết, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Cùng với các điển hình tiên tiến, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Công an trong tỉnh đã ra sức thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều gương đảng viên, cán bộ, chiến sỹ mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy trong công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, xác định đây là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sỹ Cộng sản chân chính; thúc đẩy việc học tập, thực hiện trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Đồng thời, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong Công an nhân dân.

Lực lượng Công an tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng Công an nhân dân ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và sự bình yên của nhân dân; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân”, tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao tính cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; khuyến khích, cổ vũ những cán bộ, chiến sỹ suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì sự bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này, Công an tỉnh Hà Nam được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ Đảng bộ Công an tỉnh học tập làm theo lời Bác “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Công an tỉnh tặng biểu trưng cho 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2018 - 2023; tặng giải thưởng phụ nữ Công an Hà Nam tiêu biểu cho 10 cá nhân; Giải thưởng Thanh niên Công an Hà Nam cho 10 cá nhân./.

Thanh Tuấn

Xem thêm