Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp

Thái Nguyên

Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố trao đổi kinh nghiệm hay để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ...

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị giao ban (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/3, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố nhằm trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND, HĐND các cấp; đánh giá kết quả hoạt động HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ...

Quang cảnh hội nghị giao ban (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Tại hội nghị, 19 tham luận và nhiều ý kiến được các đại biểu trao đổi thẳng thắn, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập cần được quan tâm khắc phục; kiến nghị, đề xuất những bài học, kinh nghiệm hay nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương…

Ý kiến của các đại biểu thống nhất khẳng định vị trí, tầm quan trọng của Thường trực HĐND trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử địa phương, phù hợp với phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong hoạt động của HĐND các cấp hiện nay.

Đó là thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND; chủ động tiếp cận tài liệu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND ngay từ khâu xây dựng, thẩm định báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, không để bị động; kiên quyết yêu cầu chuẩn bị lại hoặc không đồng ý đưa vào chương trình kỳ họp đối với những nội dung không đảm bảo chất lượng; đổi mới phương thức điều hành kỳ họp HĐND theo hướng linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ vấn đề còn ý kiến khác nhau, phát huy cao nhất tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu HĐND theo hướng giảm thời gian nghe đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận, thực hiện giải trình, chất vấn tại kỳ họp...

Kết luận hội nghị, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên lưu ý Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND đảm bảo thực chất, toàn diện, đồng bộ, vừa bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, vừa đáp ứng quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương; kịp thời tổ chức các kỳ họp chuyên đề để quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách, phát sinh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND, tăng cường tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp; các phiên thảo luận tại hội trường, các phiên giải trình, chất vấn và trả lời tiếp tục duy trì hình thức phát thanh, truyền hình trực tiếp để cấp ủy, lãnh đạo UBND các cơ quan liên quan và cử tri, nhân dân biết, theo dõi, giám sát.

Ông Phạm Hoàng Sơn đề nghị, HĐND các cấp cần triển khai và thực hiện đồng bộ hướng dẫn tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, phản ánh; tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, xử lý và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay sau khi tiếp nhận và tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, định kỳ 2 lần/năm xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 1.027 nghị quyết tại 95 kỳ họp (trong đó có 49 kỳ họp chuyên đề) để kịp thời giải quyết những nội dung phát sinh, công việc đột xuất trong điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hoặc cần triển khai thực hiện các chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh. HĐND các cấp thực hiện 231 cuộc khảo sát, giám sát có hiệu quả, góp phần cùng hệ thống chính trị địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra./.

Trần Trang

Xem thêm