Xã hội

Cà Mau đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Cà Mau

Cà Mau tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động; huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Đường giao thông nông thôn xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp theo tiêu chí nông thôn mới. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 13/6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn năm 2023.

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ kế hoạch của UBND tỉnh về tổng huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023; phát động phong trào thi đua trong việc triển khai thực hiện Chiến dịch đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan. Các đơn vị, địa phương kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của các ngành, cấp, tổ chức và cá nhân có liên quan; huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2023, cơ bản hoàn thành 100% tiêu chí và trình hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định xét, công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 xã đạt chuẩn nông mới nâng cao theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc hỗ trợ huyện Thới Bình đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 100% (bao gồm cả vốn năm 2022 chuyển sang).

Qua 2 năm tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện, các Chương trình mục tiêu quốc gia gia đoạn 2021-2025 đã đạt được một số kết quả nổi bật. Cụ thể, toàn tỉnh có 54/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 65,8%; 3/54 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 5,55% và thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn Cà Mau được đảm bảo, công tác y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Đời sống, vật chất và tinh thần của của hộ nghèo, cận nghèo được cải thiện nâng cao. Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố tăng cường, đặc biệt niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau được nâng cao./.

Kim Há

Xem thêm