An toàn giao thông

Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, cán bộ giữ vị trí càng cao, phải càng gương mẫu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 6/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Phải nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ được giao trách nhiệm trực tiếp. Cán bộ giữ vị trí càng cao, phải càng gương mẫu. Có như vậy mới có thêm động lực, tạo thêm thuận lợi cho trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng đủ yêu cầu của Đảng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân".

Tai nạn giao thông giảm chưa bền vững

Theo Thường trực Ban Bí thư, điều đáng ghi nhận qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, đó là các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng bộ tốt hơn trong triển khai thực hiện. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, sự đồng thuận trong nhân dân được nâng cao hơn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư hạ tầng giao thông. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình đã góp phần tích cực cho đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Trên cơ sở đó, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương so với 10 năm trước đây, đã giảm 37% số vụ, 29% số người chết và 44% số người bị thương.

Đặc biệt, gần đây, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các lực lượng được giao nhiệm vụ đã kiên quyết đẩy mạnh việc kiểm tra chấp hành pháp luật về giao thông. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, trung bình, mỗi ngày đã xử lý trên dưới 2.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và tăng cường xử lý phương tiện giao thông vận tải quá khổ, vi phạm trọng tải, tốc độ. Việc kiểm tra, xử lý này góp phần nâng cao hình ảnh chấp pháp của lực lượng được giao nhiệm vụ, góp phần giảm 14,8% số vụ tai nạn giao thông, 16,07% số người chết, 7,19% người bị thương so với cùng kỳ.

"Đây là những chuyển biến mới, tích cực, góp phần hình thành văn hóa tham gia giao thông. Kết quả này không chỉ trực tiếp tác động đến đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đồng thời cũng góp phần giảm tội phạm do sử dụng rượu, bia", Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, vẫn đang là nỗi lo lắng của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân. Tai nạn giao thông giảm chưa thật bền vững. Ý thức chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông vẫn còn là vấn đề lâu dài. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vẫn đang là thách thức lớn.

"Những con số về người chết, người bị thương, đằng sau đó là nỗi đau mất mát của nhiều gia đình, của trẻ em bị mồ côi cha mẹ, một bộ phận người bị thương tật không thể có lại được cuộc sống bình thường", Thường trực Ban Bí thư nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thực hiện đồng bộ, nhất quán Chỉ thị 23

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng, phải tiếp tục quyết tâm, có giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới để đạt được mục tiêu, yêu cầu đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần, nội dung của Chỉ thị và phải tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần mang lại sự bình yên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.

Những nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị 23 cần phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong chương trình của Quốc hội, hai luật sẽ được trình thông qua đó là Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thường trực Ban Bí thư đề nghị bổ sung chính sách của Nhà nước đối với trật tự, an toàn giao thông và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trách nhiệm quản lý nhà nước, xây dựng quy hoạch mạng lưới giao thông. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, sự tham gia của các cơ sở giáo dục đào tạo, các phương tiện thông tin đại chúng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến việc tăng cường nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế; nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phối hợp hành động giữa các lực lượng.

Đề cập đến vấn nạn ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trọng điểm, Thường trực Ban Bí thư cho biết, vấn đề này liên quan đến nhiều yếu tố, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, phối hợp chặt chẽ đồng bộ, cũng như nguồn lực để thực hiện. Các địa phương phải thực hiện nghiêm việc di dời trụ sở, trường học, bệnh viện, khu sản xuất lớn ra ngoài khu vực trung tâm, phát triển phương tiện giao thông vận tải công cộng, điều chỉnh quy mô dân số hợp lý, nâng cao năng lực điều hành giao thông, ý thức chấp hành pháp luật.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao, ghi nhận sự nỗ lực to lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan đã phối hợp, có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đạt được kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 18. Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời chủ trì, tham mưu Ban Bí thư sơ kết và ban hành Chỉ thị 23 và khẩn trương phối hợp để tổ chức quán triệt, cụ thể hóa.

Với trách nhiệm trước nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước, Thường trực Ban Bí thư mong muốn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, nêu cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, vận động xã hội cùng nhau xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Trong đó, yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm và gương mẫu trước nhân dân trong vấn đề này.

Các lực lượng được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ phải toàn tâm, toàn ý để mang lại hiệu quả trong quá trình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân

Quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 23, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt 4 mục tiêu, yêu cầu, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Chỉ thị số 23 là sự kế thừa, bổ sung và phát triển quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các giai đoạn trước đây, phù hợp với tình hình mới. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trong cả 5 lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không.

Mục tiêu là phải kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Chỉ thị xác định 4 yêu cầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đó là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Nâng cao đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Để đạt được mục tiêu và yêu cầu nêu trên, Chỉ thị số 23 đã xác định rõ 6 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó có việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm