Thực thi chính sách

Cần Thơ dự kiến thực hiện sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã, một đơn vị cấp huyện

Cần Thơ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thành phố Cần Thơ phát triển dọc theo hai bên bờ sông Hậu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

TTXVN - Nghị quyết về quy hoạch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề ra định hướng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, dự kiến có 4 đơn vị hành chính cấp xã gồm các phường An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều sẽ được sắp xếp theo phương án: Sáp nhập 3 phường là An Cư, An Phú và An Nghiệp thành đơn vị hành chính mới là phường An Cư với diện tích tự nhiên 1,46 km2, dân số là 41.799 người. Điều chỉnh diện tích tự nhiên 0,69 km2, dân số khoảng 9.000 người của phường Cái Khế vào phường Thới Bình để thành lập đơn vị hành chính mới là phường Thới Bình có diện tích tự nhiên là 1,22 km2, dân số khoảng 23.565 người. Sau khi sắp xếp, quận Ninh Kiều còn 9 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong giai đoạn từ 2026 - 2030, dự kiến có 5 đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sắp xếp gồm: phường Ba Láng của quận Cái Răng; xã Đông Thắng, xã Thới Đông của huyện Cờ Đỏ; thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh và một đơn vị hành chính cấp huyện là huyện Phong Điền. Theo đó, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,66 km2, dân số khoảng 8.071 người của phường Ba Láng thuộc quận Cái Răng vào huyện Phong Điền để thành lập đơn vị hành chính mới với tên gọi là thị xã Phong Điền, có diện tích tự nhiên là 130,25 km2, dân số khoảng 140.554 người. Thị xã Phong Điền sau khi sắp xếp sẽ có 8 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Ba Láng, quận Cái Răng vào thị xã Phong Điền. Sau khi sắp xếp, quận Cái Răng có diện tích tự nhiên là 63,16 km2, dân số khoảng 123.823 người và có 6 đơn vị hành chính cấp xã.

Tại huyện Cờ Đỏ, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đông Thắng và xã Đông Hiệp để thành lập đơn vị hành chính mới là xã Đông Hiệp với diện tích tự nhiên là 32,61 km2, dân số khoảng 14.748 người. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thới Xuân vào xã Thới Đông để thành lập đơn vị hành chính mới là xã Thới Đông với diện tích tự nhiên là 36,29 km2, dân số khoảng 17.186 người. Sau khi sắp xếp, huyện Cờ Đỏ có 8 đơn vị hành chính cấp xã.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, sẽ nhập một phần diện tích tự nhiên 4 km2, dân số khoảng 1.000 người của xã Thạnh Quới và nhập một phần diện tích tự nhiên 3,5 km2, dân số khoảng 600 người của xã Thạnh Lộc vào thị trấn Vĩnh Thạnh để thành lập đơn vị hành chính mới với tên gọi thị trấn Vĩnh Thạnh, có diện tích tự nhiên 14 km2, dân số khoảng 8.450 người. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thạnh Thắng vào xã Thạnh Lợi để thành lập đơn vị hành chính là xã Thạnh Lợi, có diện tích tự nhiên là 67,32 km2, dân số khoảng 16.791 người. Sau khi sắp xếp, huyện Vĩnh Thạnh có 10 đơn vị hành chính cấp xã.

Để công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan, văn bản chỉ đạo của của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Đồng thời khẩn trương triển khai nhiệm vụ, công việc liên quan đến thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được giao tại Kế hoạch số 179/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp với thực tiễn địa phương; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc, bất cập nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp lý, khoa học, để đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả./.

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Xem thêm