Thời sự

Việc sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm tạo động lực phát triển

Ninh Bình

Việc sắp xếp đơn vị hành chính góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước, mở rộng không gian phát triển và phát huy tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình.

TTXVN - Ngày 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2030.

Ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhu cầu khách quan, thực tiễn, xuất phát từ quy luật vận động; đồng thời, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước, mở rộng không gian phát triển và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đây là việc lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Với Ninh Bình, đây không chỉ là việc sắp xếp đơn vị hành chính một cách thuần túy mà còn là tái cơ cấu lại nông thôn và thành thị, vừa thúc đẩy đô thị hóa nhưng vẫn giữ được những nét đặc sắc riêng có của vùng Cố đô. Đây còn là cơ hội để thực hiện quy hoạch Ninh Bình với tầm nhìn chiến lược, hướng đến năm 2030, cơ bản đạt tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp đóng vai trò quyết định nhất; chính quyền, người đứng đầu chính quyền các cấp đóng vai trò quyết định trực tiếp việc hoàn thành tốt hay không hoàn thành tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Đoàn Minh Huấn đề nghị, sau Hội nghị, các huyện, thành phố, xã, thị trấn chủ động, tích cực xây dựng các phương án sắp xếp đơn vị hành chính; tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt; định ra các giải pháp bảo đảm khoa học, thận trọng, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn, bảo đảm việc sắp xếp đơn vị hành chính thành công, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương.

Tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Tại Ninh Bình, việc sắp xếp được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 2023 - 2025, giai đoạn 2025 - 2030), xác định 10 nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo lộ trình. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh dự kiến hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Địa phương sẽ tiến hành hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là đô thị Cố đô - di sản, dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của Cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An. Thành phố Tam Điệp sẽ được mở rộng địa giới hành chính, định hướng phát triển thành đô thị công nghiệp - dịch vụ, kết nối và chuyển tiếp hài hòa, phù hợp với vùng di sản Tràng An… Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh, giai đoạn 2023 - 2030, gồm 50 thành viên.

Năm 2024, căn cứ Phương án tổng thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các xã, huyện góp ý để UBND tỉnh bổ sung hồ sơ, thủ tục, Đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trình Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương liên quan thẩm định xong trước ngày 30/6/2024. Đến năm 2025, UBND tỉnh sẽ tổ chức sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025 và báo cáo Bộ Nội vụ, dự kiến thời gian trước 31/8/2025./.

Đức Phương

Tin liên quan

Xem thêm