Thời sự

Đẩy mạnh việc xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Đà Nẵng

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục khó khăn, vướng mắc, nhất là việc cung cấp hồ sơ tài liệu, việc định giá, giám định thiệt hại, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong các giai đoạn tố tụng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

TTXVN - Chiều 18/10, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Phiên họp lần thứ 5 để đánh giá tình hình quý 3/2023, cho ý kiến một số nội dung và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo Thành ủy đã thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung về báo cáo tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi, chỉ đạo; báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và kiểm toán Nhà nước; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố trong quý 3/2023; kết quả kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang, Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; kế hoạch và đề cương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu triển khai đúng kế hoạch đã đề ra và đạt nhiều kết quả trong thời gian qua. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Thành ủy cần tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhất là Thông báo số 499-TB/TU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục khó khăn, vướng mắc, nhất là việc cung cấp hồ sơ tài liệu, việc định giá, giám định thiệt hại có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong các giai đoạn tố tụng theo kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó là tiếp tục làm tốt công tác thu hồi tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra. Đẩy mạnh việc theo dõi đánh giá đôn đốc việc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo hướng rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, nhất là các kết luận, kiến nghị đã kéo dài, tồn đọng nhiều năm. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể cơ quan, đơn vị có những hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra, thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2023, xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố cho biết, trong quý 3/2023, Ban Chỉ đạo tiếp tục kiện toàn về nhân sự; tổ chức 3 cuộc họp thường kỳ hàng tháng và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai thông báo kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo; triển khai Kế hoạch số 35 ngày 7/8/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản triển khai Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các văn bản mới của Trung ương và thành phố ban hành 6 văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức tọa đàm với chủ đề các giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tham gia góp ý đối với các dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản,...

Ban Chỉ đạo đã thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các kết luận. Đây là một trong những nội dung quan trọng, được thực hiện hiệu quả với cách làm mới, quyết liệt, có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Nhờ đó, đến nay đã hoàn thành được 9/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ; thực hiện 149/214 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. "Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực trong vai trò đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực của thành phố Đà Nẵng" ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm