Thời sự

Lai Châu: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Lai Châu

Kỳ họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV.

TTXVN - Ngày 16/10, HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 nhằm xem xét, quyết định về công tác cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; xem xét và thông qua 6 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Tại Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Đình Đức, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh do được điều động, luân chuyển giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Vừ A Tiến, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh do được điều động, luân chuyển giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Đào Thị Lan Anh, Giám đốc Sở Nội vụ.

Kỳ họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV bầu gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 4 Trưởng Ban của HĐND tỉnh; 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, còn lại là Ủy viên UBND tỉnh. Riêng chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ không lấy phiếu tín nhiệm do vừa được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và vừa bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Mức độ tín nhiệm theo 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Kết quả bỏ phiếu, đa số người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu có số phiếu đánh giá tín nhiệm và tín nhiệm cao chiếm ưu thế, với số phiếu từ 47 đến 49 phiếu/49 đại biểu có mặt. Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Lai Châu bầu đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kỳ họp sẽ bế mạc sáng 17/10./.

Đinh Thùy

Tin liên quan

Xem thêm