Thời sự

Hà Nội: HĐND tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn

Hà Nội

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

TTXVN - Ngày 6/10, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý III/2023. Hội nghị nhằm đánh giá về kết quả công tác 9 tháng năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của HĐND các cấp; Tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND bầu theo Nghị quyết số 96/2023/NQ-QH15 của Quốc hội.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, HĐND các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô, tập trung vào các nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15 - NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với thành phố Hà Nội”…

HĐND các cấp rà soát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và có các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố”. HĐND các cấp cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt Kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2023 và các kỳ họp chuyên đề (nếu có). HĐND các cấp tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND thành phố, HĐND quận, huyện, thị xã; tổ chức hiệu quả, chất lượng hoạt động chất vấn của HĐND tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; kiến nghị giám sát, chất vấn của HĐND, Thường trực HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn hoan nghênh các ý kiến thảo luận và cho biết, những kinh nghiệm, cách làm hay được chia sẻ sẽ giúp các quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn cùng tham khảo, áp dụng; đồng thời, lưu ý các đơn vị tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu kỹ từ thực tế hoạt động tại địa phương để cho ý kiến đóng góp vào việc tổng kết Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, đối với việc lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, các đơn vị rà soát công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm để kịp thời gian, bảo đảm quy định về đối tượng, cách thức tiến hành. Các cấp cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023. Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quan tâm đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và đôn đốc để UBND cùng cấp trình phương án triển khai tại Kỳ họp cuối năm của HĐND quận, huyện, thị xã.

Chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp vào cuối năm, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu HĐND quận, huyện, thị xã theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc HĐND các xã, thị trấn trong hoạt động; triển khai các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo cũng như công tác tiếp công dân....

Trong 9 tháng năm 2023, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, các quy định của Luật, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi.. nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo chủ động, khoa học. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. Hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

HĐND các cấp đã tổ chức thành công các kỳ họp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của thành phố. Các kỳ họp chuyên đề đều có sự chủ động, bố trí thời gian thích hợp và quyết nghị những vấn đề quan trọng của thành phố, các địa phương.

Hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức đổi mới; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả cao…

Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động HĐND vẫn còn một số tồn tại: Việc chấp hành thời gian gửi tài liệu kỳ họp HĐND còn chậm muộn, ảnh hưởng đến công tác thẩm tra, chất lượng kỳ họp. Việc hoàn thiện, ban hành Nghị quyết sau kỳ họp có nơi, có lúc chưa kịp thời. Hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề đã được triển khai, nhưng một số địa phương chưa có kế hoạch tổ chức. Hoạt động của các Ban HĐND cấp xã còn gặp khó khăn, khối lượng công việc của HĐND các cấp ngày càng cao...

Trên cơ sở kết quả thực hiện cụ thể tại địa phương, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận 2 nội dung về tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND bầu theo Nghị quyết số 96/2023/NQ-QH15 của Quốc hội./.

Tuyết Mai

Tin liên quan

Xem thêm