Thời sự

Nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ số cải cách hành chính

Quảng Ninh

Năm 2023, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu giữ vững vị trí đứng đầu toàn quốc các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Quang cảnh Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: Văn Đức/TTXVN)

TTXVN - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp để duy trì, giữ vững, cải thiện và nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Xác định chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá chính xác, thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác này; giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai hàng năm, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Những tháng còn lại của năm 2023, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số phát triển về Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của tỉnh năm 2023.

Các đơn vị cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và của cả hệ thống chính trị; tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các nội dung còn hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính.

Cùng với đó, các đơn vị xác định rõ những nội dung, tiêu chí thành phần cần đạt được, tự đánh giá cụ thể những nội dung đã đạt được, còn hạn chế để kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục ngay; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thời hạn giải quyết. Các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Quá trình thực hiện, UBND cấp huyện, xã tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền đối với người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chú trọng giải trình ý kiến của người dân đã phản ánh, kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị nhân dân định kỳ, các buổi sinh hoạt thôn, bản, khu phố và của các tổ chức chính trị xã hội... Các địa phương giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho người dân, kịp thời giải quyết vướng mắc; xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi trễ hẹn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

 Năm 2023, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu giữ vững vị trí đứng đầu toàn quốc các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Tỉnh đưa ra các giải pháp quan trọng là tập trung khắc phục tình trạng chậm, muộn thủ tục hành chính, tiếp tục khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Địa phương thực hiện sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính ở cả 3 cấp; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả...

Năm 2022 là năm thứ 6 liên tiếp tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI và lần thứ 2 chinh phục vị trí dẫn đầu cả nước cả 4 chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI, PAPI, PAR Index và SIPAS)./.

PV

Xem thêm