Thực thi chính sách

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp triển khai Đề án 06

Hai bộ phối hợp chặt chẽ trong khai thác các tiện ích từ Đề án 06 phục vụ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

TTXVN - Chiều 13/10, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 của Chính phủ. 

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi Lễ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chứng kiến Lễ ký. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi lễ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã thông qua Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Theo đó, công tác phối hợp nhằm ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ các hoạt động quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Đề án 06; tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.

Hai bộ thống nhất triển khai xây dựng và cập nhật thường xuyên, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa hai bộ. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an định kỳ hàng năm tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, hướng dẫn, tập huấn thực hiện các giải pháp về khai thác an toàn, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân; thông báo kịp thời những nội dung, kết quả, kinh nghiệm triển khai Đề án 06 của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiêu biểu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

Đặc biệt, trong công tác quân sự, quốc phòng sẽ kết nối, khai thác dữ liệu công dân trong độ tuổi nhập ngũ, độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị làm dữ liệu đầu vào trong thực hiện các thủ tục hành chính về nghĩa vụ quân sự; kết nối một số hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Quốc phòng với hệ thống định danh và xác thực điện tử, ứng dụng VNeID để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác quản lý biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý và công tác nghiệp vụ cảnh sát biển.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hai bộ thống nhất phối hợp xây dựng giải pháp kỹ thuật cho phép xác thực nhân thân của đối tượng dựa trên các thông tin thu thập được trong quá trình tuần tra, kiểm tra trên thực địa; chia sẻ các thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm giữa các cơ quan chức năng của hai bộ. Một số thông tin cụ thể như: lý lịch tư pháp; thông tin tiền án, tiền sự; thông tin xuất nhập cảnh; thông tin thi hành án dân sự,… của công dân.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất quá trình triển khai thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; đảm bảo đạt được các mục tiêu của Đề án 06 và phù hợp với yêu cầu, đặc điểm tình hình thực tế trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an được giao là đầu mối phối hợp và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo hai bộ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Lễ ký kết là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao hơn nữa sự phối hợp của hai bộ trong chuyển đổi số quốc gia. Trong quá trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, bảo đảm bám sát lộ trình.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ các hoạt động quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị nâng cao phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng, trước mắt tập trung phối hợp rà soát, xác định văn bản quy phạm pháp luật liên quan ngay sau khi Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm việc chuyển đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường điện tử.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác giám sát an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu tấn công, xâm nhập phá hoại, lấy cắp dữ liệu, nhất là các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng của quốc gia.

“Hai bộ cần phối hợp chặt chẽ trong khai thác các tiện ích từ Đề án 06 phục vụ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; quản lý xuất nhập cảnh, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là ở các địa bàn biên giới phức tạp về an ninh trật tự; khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý dân cư biên giới, ngư dân trên biển góp phần giúp các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ di biến động của người dân trên địa bàn mình quản lý, nhanh chóng xác định số đối tượng có tiền án, tiền sự, có quyết định truy nã từ nơi khác đến. Chia sẻ dữ liệu chuyên ngành về thông tin lý lịch tư pháp, trích lục tiền án, tiền sự, đối tượng cấm xuất nhập cảnh; đối tượng có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật”- Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có đầy đủ các yếu tố, điều kiện, thế mạnh để hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Tuy nhiên, kết quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữa hai Bộ chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, cũng như nhu cầu của hai bộ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ giao; tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch phối hợp đến các cơ quan, đơn vị của hai bộ, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch phối hợp.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các đơn vị chức năng của hai bộ cần phối hợp nhịp nhàng, thực chất, hiệu quả trong quá trình thực hiện; kiểm soát chặt chẽ tiến độ, kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo những vướng mắc, phát sinh, nhất là về hành lang pháp lý, những nội dung vượt quá thẩm quyền hoặc cần phải phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị. Định kỳ, tiến hành công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp, đề xuất bổ sung những nội dung mới cần phối hợp.

“Cần nghiên cứu, đề xuất bổ sung các ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm tạo ra các giá trị mới. Dữ liệu quốc gia về dân cư là nguồn tài nguyên mới, càng kết nối, liên thông, chia sẻ càng tạo ra giá trị. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để gia tăng, tạo lập thêm giá trị cho nguồn tài nguyên này; đặc biệt là ứng dụng trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong hoạch định chính sách để phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số”- Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh./.

TTXVN

Xem thêm