Thời sự

Lan tỏa tinh thần "Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ" đến mọi người Công giáo Việt Nam

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần tăng cường đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, phong trào; tăng cường ký kết các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN - Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều 12/10, Đoàn đại biểu Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã đến chào thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp đoàn.

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, sau hai ngày làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn trung thành theo đường hướng "Kính Chúa yêu nước", "Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc", "Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt", nỗ lực làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình, tích cực vận động mọi người tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Linh mục mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng thành công của Đại hội; đồng thời chúc mừng các cụ, các vị đã được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử vào Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII; đặc biệt chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa được Đại hội tín nhiệm hiệp thương suy cử làm Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, từ khi ra đời năm 1955 đến nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã phát huy được vai trò, vị trí, có nhiều đóng góp quan trọng trong tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ và đồng bào Công giáo Việt Nam.

Trên cơ sở những điều kiện thuận lợi trong tình hình mới, ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, sau Đại hội cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động và các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII đi vào cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần, nội dung và chủ đề Đại hội: "Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ" đến với mọi người Công giáo Việt Nam, đến với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và nhân dân ở các cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần tăng cường đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, phong trào; tăng cường ký kết các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội… để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, nhất là trong triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... cùng các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo khác./.

Hiền Hạnh

Xem thêm