Thời sự

Tạo động lực thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Trà Vinh

Trà Vinh

Các địa phương trong tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng để tạo động lực thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường (giữa) cùng các Phó Bí thư chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/10, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023 trong 9 tháng và đề ra chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2023.

Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường yêu cầu, các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; trong đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng để tạo động lực thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên cho phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư.

Tỉnh khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng màu có giá trị kinh tế, triển khai quy trình kỹ thuật sản xuất nâng cao chất lượng nông sản sạch, quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh thủy sản và hỗ trợ nông dân tham gia chuỗi sản xuất liên kết để đảm bảo đầu ra và nâng cao giá trị hàng hóa nông sản. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường việc quảng bá, thực thi chính sách ưu đãi cho phát triển công nghiệp; ưu tiên kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất chế biến gắn với vùng nguyên liệu; tranh thủ các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn ngân sách của tỉnh, hỗ trợ từ các tổ chức nước ngoài để lồng ghép đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển nông thôn...

Chín tháng năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy tích cực, chủ động triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận, của Trung ương, của Tỉnh ủy, góp phần quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Các cấp ủy chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 chặt chẽ về nội dung và đảm bảo về thời gian.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,51%, tăng 3,01% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 15,85%; thương mại và dịch vụ tăng 8,96%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 12.920 tỷ đồng, đạt gần 102,28% so với dự toán và tăng hơn 24% so cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung khắc phục như: Một số cấp ủy chưa lãnh đạo thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm. Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhưng trong 9 tháng qua, tăng trưởng đạt thấp chỉ tăng 1,66%. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp thu hút đầu tư thực hiện chưa tốt khâu giải phóng mặt bằng; giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản còn chậm.../.

Phúc Sơn

Xem thêm