Thời sự

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh

Vĩnh Phúc

Với mục tiêu “Mới hơn, sâu hơn, thực chất hơn và chuyển biến mạnh mẽ hơn”, Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc tập trung xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 37 đại biểu ra mắt Đại hội. Ảnh: (TTXVN)

TTXVN - Ngày 11/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, gồm 37 ủy viên. Bà Trịnh Thị Thoa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV.

Với mục tiêu “Mới hơn, sâu hơn, thực chất hơn và chuyển biến mạnh mẽ hơn”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn tỉnh tập trung xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh. Vĩnh Phúc phấn đấu có từ 90 - 95% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ Công đoàn; có ít nhất 65% công nhân, lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; có ít nhất 80% Công đoàn cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, có từ 80% Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước và 60% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý trực tiếp 1.256 Công đoàn cơ sở với 164.819 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn tỉnh đã ký mới 109 bản thỏa ước lao động tập thể; đến nay, 313/435 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. 100% doanh nghiệp nhà nước, 78% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; trong “Tháng công nhân”, chương trình “Tết sum vầy”, có hơn 152 ngàn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo với tổng số tiền trên 198 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, số tiền gần 17 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì công nhân, lao động nghèo” có 381 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng; 37 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được hỗ trợ tiền sửa chữa, xây mới nhà ở.

Tại Chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao những kết quả các cấp Công đoàn trong tỉnh đạt được, đồng thời biểu dương đóng góp của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vào sự phát triển chung của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới phù hợp đặc thù của tỉnh. Các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, người lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thương lượng về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ hoạt động của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực thực hiện các khâu đột phá; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp từng ngành, nghề, địa phương, cơ sở, tạo sức lan tỏa trong công nhân, viên chức, người lao động./.

Xem thêm