Xây dựng Đảng

Vĩnh Phúc: Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Vĩnh Phúc

Các phong trào, cuộc vận động được triển khai hiệu quả; trọng tâm là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

TTXVN - Ngày 2/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

20 năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm chăm lo, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Hơn 80% khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Nhiều khu dân cư đã huy động được sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của những người con xa quê, các doanh nghiệp, nhân dân cùng chung tay để tổ chức Ngày hội. Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ngày hội còn là diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa các thành viên trong thôn, tổ dân phố hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng dân cư, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Thông qua tổ chức Ngày hội, các phong trào, cuộc vận động được triển khai hiệu quả; trọng tâm là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ngày càng được nâng cao.

Từ năm 2003 - 2022, Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã vận động được trên 165,3 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa được 18.171 nhà Đại đoàn kết; tổ chức thăm và tặng gần 90.000 suất quà cho người nghèo, các đối tượng thuộc gia đình chính sách…; hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả gần 2.000 mô hình tự quản. Nhiều mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như: Mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, đường dây nóng... Đến nay, Vĩnh Phúc có trên 2.000 câu lạc bộ thể thao; trên 2.656 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng... góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân; phát huy sức mạnh của toàn dân cùng địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy phối hợp với chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc. Đồng thời, Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hình thức tuyên truyền giá trị và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng tích cực tham gia. Mặt trận Tổ quốc các cấp bám sát yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, hằng năm, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội trên những địa bàn có tính chất đặc thù, có đông đồng bào tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc, địa phương còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, đa dạng hình thức huy động nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương tổ chức Ngày hội; chú trọng phát hiện, tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, các mô hình hiệu quả trong cộng đồng, làm cơ sở thu hút, tập hợp và phát huy các giá trị trong tổ chức Ngày hội tại mỗi địa phương.

Nhân dịp này, 39 tập thể có nhiều thành tích trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được nhận Bằng khen, Giấy khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc./.

Nguyễn Thảo

Xem thêm