Xây dựng Đảng

Bình Dương: Khuyến khích người dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bình Dương

Việc giảng dạy và giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tỉnh Bình Dương coi trọng, tích cực triển khai, giúp cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên hiểu sâu hơn về tư tưởng của Bác Hồ và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã tôn vinh những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết: Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt sau khi có Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời thực hiện. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở và triển khai quyết liệt Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc học tập nội dung Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, XIII. Các tập thể, cá nhân tích cực đổi mới lối làm việc, tác phong công tác, đóng góp tích cực cho xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh.

Việc tuyên truyền về những cách làm hay và tấm gương xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện sâu rộng. Qua đó, việc giảng dạy và giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được coi trọng, tích cực triển khai, giúp cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên hiểu sâu hơn về tư tưởng của Bác Hồ và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được kết quả cao hơn, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó có việc triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Khối lượng công việc của những tháng còn lại năm 2023 còn nhiều, tình hình trong những năm tới tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ được giao gắn với chú trọng công tác tư tưởng chính trị và tiếp tục triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện một cách hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII), góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, cấp ủy phải xung phong làm việc khó. Quá trình làm phải gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo thuận lợi để nhân dân được bàn bạc, kiểm tra, giám sát.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Dịp này, 3 cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 47 tập thể, 86 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Dương Chí Tưởng

Xem thêm