Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của Đảng

Cần Thơ

Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tích cực triển khai đến các tổ chức Đảng việc thực hiện quy định, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

TTXVN - Sáng 28/9, Đoàn công tác do Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Văn phòng Thành ủy Cần Thơ, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ.

Tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch nhận định, công tác văn thư, lưu trữ mặc dù là nghiệp vụ thường xuyên nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp Đảng ủy thành phố. Vì vậy, công tác này cần được chú trọng, kiểm tra thường xuyên.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị, thời gian tới, Văn phòng Thành ủy Cần Thơ đảm bảo thực hiện và tổ chức quy trình, hệ thống văn thư, lưu trữ đúng yêu cầu của Trung ương Đảng; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra về văn thư, lưu trữ ở các cấp quận, huyện; lưu ý đảm bảo an toàn khi lưu trữ, bảo quản tài liệu mật theo Luật Lưu trữ; thực hiện nghiêm việc ghi biên bản các hội nghị cấp ủy, tổ chức đảng theo Hướng dẫn số 16 ngày 23/2/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Thông qua kết quả kiểm tra của Đoàn làm việc Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu yêu cầu, Văn phòng Thành ủy nhanh chóng triển khai biện pháp chuẩn hóa quy trình công tác văn thư, lưu trữ các tổ chức đảng trên địa bàn. Đặc biệt, vấn đề ban hành, xử lý tài liệu mật mặc dù chưa xảy ra sai sót dẫn đến lộ, lọt thông tin nhưng việc thực hiện quy trình này của Văn phòng Thành ủy cần chấn chỉnh lại theo đúng quy định liên quan đến bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tích cực triển khai đến các tổ chức Đảng việc thực hiện quy định, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ. Văn phòng Thành ủy thực hiện nghiêm túc quy định chế độ bảo quản, quản lý, bảo mật tài liệu lưu trữ; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và các phần mềm ứng dụng trong quản lý, xử lý văn bản được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ còn tồn tại một số hạn chế. Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với công tác này. Một số nơi chưa xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu trữ theo đúng quy định; cán bộ phụ trách văn thư, lưu trữ ở cơ quan, đơn vị cấp ủy quận, huyện, xã, phường thường xuyên có sự thay đổi, kiêm nhiệm nhiều công việc dẫn đến công tác này chưa được thực hiện chuyên nghiệp, toàn vẹn.

Văn phòng Thành ủy Cần Thơ xác định, thời gian tới tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện chế độ lập hồ sơ hiện hành trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác bảo mật thông tin tài liệu, đẩy mạnh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phát hành, trao đổi, xử lý thông tin.../.

Trung Kiên

Xem thêm