Xây dựng Đảng

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu

Đối tượng kiểm tra là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. Mục đích là để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

TTXVN - Ngày 21/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn (Đoàn kiểm tra 891) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu  về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị.

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đối tượng kiểm tra là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, mục đích là để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng như: Thành ủy Vũng Tàu, Huyện ủy Long Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Quá trình kiểm tra, các tổ chức Đảng chấp hành nghiêm túc, chuẩn bị hệ thống tài liệu, hồ sơ đầy đủ và bổ sung các văn bản khi được yêu cầu, giúp Đoàn kiểm tra thu thập đầy đủ thông tin, nghiên cứu hồ sơ, đánh giá và thực hiện kết luận. 

Tại buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến báo cáo kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. Các thành viên đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị rất đầy đủ, chu đáo, công phu các tài liệu liên quan.

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo và kết luận kiểm tra. Kết quả kiểm tra sẽ được Đoàn báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đoàn kiểm tra 891 được thành lập theo Quyết định số 891-QĐNS/TW, ngày 7/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ngày 26/7, Đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm./.

Hoàng Nhị

Xem thêm