Xây dựng Đảng

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bình Dương nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra

Bình Dương

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại phần kết quả thanh tra, kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Bình Dương và yêu cầu nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên cơ sở các biên bản kết luận thanh tra. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Chiều 15/9, Đoàn Thanh tra Chính phủ do ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương để công bố Kết luận số 785/KL-TTCP ngày 22-3-2023 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận thanh tra 785) về kết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thời kỳ 2011 - 2019).

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục III – Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra. Theo đó, trong thời kỳ thanh tra nêu trên, UBND tỉnh Bình Dương, các sở, ngành và UBND cấp huyện trực thuộc đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư, xây dựng, thể hiện trên các mặt công tác.

Trong kỳ, ngành Thanh tra Bình Dương đã thực hiện tổng số 528 cuộc thanh tra hành chính và 3.881 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 273.358 triệu đồng và 33.000 m2 đất; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 129.006 triệu đồng, tịch thu hàng hóa và tiêu huỷ trị giá 7.947 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 114 tổ chức và 41 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 4 vụ; công tác kiểm tra, xử lý sau thanh tra được chú trọng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Qua đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại phần kết quả thanh tra, kết luận thanh tra. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót liên quan trong công tác.

Thực tế, ngay sau khi nhận thông báo có kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương có liên quan có trách nhiệm khắc phục những hạn chế, thiếu sót liên quan. Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị xem xét hủy kết quả bán đấu giá tài sản công và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Chấm dứt việc bố trí vốn đầu tư công dàn trải, kéo dài, vi phạm Luật Đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư công không nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm...

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý triệt để các vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Rà soát lại các dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng, thực hiện xác định lại giá đất làm căn cứ xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính đất đai, tránh thất thoát ngân sách nhà nước...

Tổ chức thanh tra các dự án nhà ở thương mại triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư. Kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý sai phạm theo quy định pháp luật…

Tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Đặng Công Huẩn, Phó Chánh tra Chính phủ đề nghị: Tỉnh Bình Dương cần nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên cơ sở các biên bản kết luận thanh tra, đồng thời có sự phân công cụ thể cho từng sở, ngành, thành lập các tổ để xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục các nội dung, yêu cầu kết luận thanh tra để tránh bị động, thiếu sót. Triển khai kế hoạch kiểm điểm, chấn chỉnh lại các hoạt động của các sở, ngành, huyện thị, thành phố. Thực hiện nhanh công tác kiểm điểm các nội dung tại kết luận thanh tra, khắc phục các sai phạm, chấn chỉnh các thiếu sót. Giao Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh lập lại danh sách cán bộ liên quan những sai phạm cụ thể để xem xét kiểm điểm theo nội dung kết luận.

Thay mặt UBND tỉnh Bình Dương, Ông Mai Hùng Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp thu và thống nhất các thông báo, nội dung kết luận thanh tra, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành các địa phương cần nhanh chóng tổ chức thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý tiếp theo để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới. Đồng thời, cam kết tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện tốt nhất các nội dung kết luận thanh tra yêu cầu, nhất là trong tổ chức thực hiện, tránh thất thoát tài sản liên quan các nội dung kết luận./.


Chí Tưởng

Xem thêm