Xây dựng Đảng

Cựu chiến binh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng.

Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đức Minh)

TTXVN - Ngày 15/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35). Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì hội nghị.

5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cấp Hội thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và lồng ghép vào các chương trình tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác hội, công tác tư tưởng vào các hội nghị. Hội Cựu chiến binh Việt Nam thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội nói chung và trên không gian mạng nói riêng của cán bộ, hội viên cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân, nhất là những sự kiện nhạy cảm, những vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhất là ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam chú trọng việc cung cấp thông tin thời sự cho hội viên; đính chính các thông tin sai trái, âm mưu của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân có cách nhìn đúng, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Quán triệt và triển khai Nghị quyết 35, trong 5 năm qua, Đảng Đoàn - Thường trực, Ban Chỉ đạo 35 các cấp Hội đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, sâu sát, quyết liệt.

Nhiều tổ chức Hội đã có những đề xuất, giải pháp hay tham mưu cho cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết 35, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Hội, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các cấp Hội cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường vụ, Thường trực các cấp Hội và cấp ủy địa phương; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân.

Trung tướng Khuất Việt Dũng đề nghị các cấp Hội tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động, kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề xuyên tạc, chống phá từ sớm, từ xa, không để lan rộng trong quần chúng nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 và các cấp Hội trong tuyên truyền các thông tin tích cực, đấu tranh với các thông tin xấu độc…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá về những kết quả đạt được; những hạn chế trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 5 năm qua, trên cơ sở đó chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII trong tình hình mới.

*Trên thực tế, Việt Nam luôn nỗ lực thực thi đúng các chính sách, đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng đã đề ra. Chỉ riêng trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam tích cực thực hiện cam kết trở thành quốc gia thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với hơn 100 nước trên thế giới, trong đó có 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tất cả các nước lớn trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử hơn 700 lượt cán bộ, nhân viên với 5 lượt bệnh viện dã chiến và hai Đội Công binh đến thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Trụ sở Liên hợp quốc, được Liên hợp quốc cùng cộng đồng quốc tế đánh giá cao, tạo uy tín, vị thế, đưa Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 với số phiếu bầu rất cao (192/193 phiếu tán thành). Đây là minh chứng thể hiện rõ mong muốn, thiện chí của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong thực thi chính sách quốc phòng mà không một thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận.

Tin liên quan

Xem thêm