Xây dựng Đảng

Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Vĩnh Phúc

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành 19 nghị quyết, chỉ thị có liên quan trực tiếp đến nhân dân và đều được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 12/9, Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, do Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Hà làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình thực hiện Quyết định trên địa bàn tỉnh. Quyết định trên quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định 218 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa quy định phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành 19 nghị quyết, chỉ thị có liên quan trực tiếp đến nhân dân và đều được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đối thoại 14 cuộc với nhân dân về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, các vấn đề bức xúc đang diễn ra ở cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành 24 văn bản hướng dẫn, gần 900 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy chủ động ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 218. Đồng thời, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy gắn với kiểm tra, giám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì góp ý, phản biện xã hội về dự thảo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dự thảo các bộ luật; cấp ủy, tổ chức Đảng đều triển khai lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với 100% cán bộ, đảng viên trước khi kiểm điểm ở cấp ủy.

Từ năm 2014-2022, Vĩnh Phúc tổ chức 1.125 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, tiếp nhận gần 4.840 ý kiến góp ý về xây dựng Đảng, gần 3.300 ý kiến góp ý về xây dựng chính quyền. Cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn tổ chức trên 2.000 cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổng hợp 78.502 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); trên 76.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)…

Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ những kết quả trong việc thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt là sáng tạo của tỉnh trong việc phát huy hiệu quả mạng xã hội về lấy ý kiến nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Những khó khăn trong việc đóng góp ý kiến với người đứng đầu cũng như nhân dân trực tiếp góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm và có nhiều giải pháp, sáng tạo trong thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Trong quá trình phát triển, tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhân dân và đều được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tinh thần, thái độ làm việc, phục vụ nhân dân của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đi vào thực chất hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được thực nghiêm túc, hiệu quả ở 3 cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, sáng tạo của tỉnh Vĩnh Phúc trong thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị 10 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, tỉnh cần bám sát hơn nữa một số nội dung trong quyết định; đồng thời yêu cầu cùng với nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, khi xã hội càng phát triển việc lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền càng có vai trò quan trọng.

Thời gian tới, Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, tập trung khắc phục tồn tại trong thực hiện Quyết định 218. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu và báo cáo Trung ương để có chỉ đạo thời gian tới./.

Nguyễn Thảo

Xem thêm