Xây dựng Đảng

Đà Nẵng quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

Đà Nẵng

Các văn bản mới của Trung ương cơ bản đã được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, còn một số văn bản đang hoàn thiện và sắp ký ban hành.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

TTXVN Chiều 15/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị toàn thành phố quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại Hội nghị, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, Trung ương đã xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở, nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Tại hội nghị hôm nay, nội dung quan trọng, cốt lõi của các văn bản mới đã được các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quán triệt cụ thể, các đại biểu cần nghiêm túc tiếp thu để triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị sau Hội nghị này, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các văn bản mới của Trung ương cơ bản đã được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, còn một số văn bản đang hoàn thiện và sắp ký ban hành, các địa phương, đơn vị cần tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt về: Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố Đà Nẵng; Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và văn bản triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng thời, nghe quán triệt về Quy định số 110-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 116-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản của Thành ủy Đà Nẵng trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.../.


Quốc Dũng

Xem thêm