Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn

Thừa Thiên Huế

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 29 thành viên. Ông Nguyễn Chí Quang tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành khóa X gồm 29 thành viên ra mắt nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc với sự tham gia của 286 đại biểu, đại diện cho gần 85.000 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 29 thành viên. Ông Nguyễn Chí Quang tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với quyết tâm “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Đại hội đã đề ra 3 mục tiêu, 12 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Chí Quang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khoá X. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đóng góp tích cực vào kết quả công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Bà Bùi Thị Thơm đề nghị, các cấp Hội Nông dân của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các vấn đề liên quan nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đảm bảo thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với đông đảo nông dân; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoạt động có hiệu quả. Các cấp Hội cần phát động mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với những hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, chăm lo tới hội viên, nông dân, lấy lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nông dân làm mục tiêu, nội dung hoạt động của Hội.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Đại hội Bức trướng. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đề nghị các cấp Hội Nông dân cần chú trọng phát huy tốt vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, hướng dẫn các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; nhân rộng các mô hình Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; tích cực, đi đầu trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, đồng thời chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Hội.

Trong 5 năm qua, nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, chung tay giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh đến cuối năm 2022 giảm còn 3,56%; toàn tỉnh có 67/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các cấp Hội Nông dân đã tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nhất là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay, hơn 31.000 hộ đã được công nhận đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; các hộ này đã hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng, gần 27.000 ngày công, cây giống, con giống, lương thực để giúp đỡ gần 2.300 hộ hội viên nông dân có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo./.

Tường Vi

Xem thêm