Xây dựng Đảng

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị nghiêm túc các nội dung tự kiểm tra, đánh giá theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Ngày 28/9, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước.

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Tư pháp.

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, đại diện Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp cho biết: Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với sự phát triển của đất nước và với tinh thần trách nhiệm cao, Ban cán sự đảng Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật.

Ban cán sự đảng đã quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, nhất là trong các lĩnh vực đấu giá tài sản, giám định tư pháp và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong hoạt động thi hành án dân sự.

Các văn bản được ban hành đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo cơ sở pháp lý thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị nghiêm túc các nội dung tự kiểm tra, đánh giá theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Báo cáo của Bộ nêu đầy đủ các nội dung đánh giá, trong đó chỉ rõ những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn.

Trong quá trình làm việc với các tổ chức đảng được kiểm tra, Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục làm rõ hơn các nội dung đánh giá để hoàn thiện báo cáo và ban hành kết luận, chỉ ra những mặt được, ưu điểm cần phát huy, những nội dung, công việc còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục sớm. Những nội dung rút kinh nghiệm có chất lượng cũng là bài học chung cho các bộ, ngành nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trong thời gian tới tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật. Đây là việc khó, nhạy cảm, ảnh hưởng tới nhiều ngành, lĩnh vực nên cần hết sức quan tâm nâng cao chất lượng.

Trong quá trình rà soát và hướng dẫn khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật, Bộ cần quan tâm làm rõ có hay không những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong các cơ chế, chính sách nhằm ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả để “không thể tham nhũng”.

Thay mặt Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, ông Lê Thành Long tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Đoàn Kiểm tra và khẳng định tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các bộ phận liên quan sẽ cố gắng phối hợp chặt chẽ, góp phần cùng Đoàn Kiểm tra hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, đồng thời coi đây là dịp để nhìn nhận nghiêm túc những ưu, nhược điểm để rút kinh nghiệm và khắc phục hiệu quả./.

Hạnh Quỳnh

Tin liên quan

Xem thêm