Văn hóa

Đổi mới việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bình Dương

Tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Hội nghị biểu dương tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

(TTXVN)- Ngày 13/9, tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn tích cực hướng tới chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị tập trung đánh giá những thành quả trong 20 năm tổ chức Ngày hội ở 585 khu dân cư trên địa bàn tỉnh; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cần được đổi mới, đáp ứng mục tiêu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ tỉnh Bình Dương cần tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa thực tiễn của Ngày hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ được trách nhiệm của mình, chủ động tham gia, góp phần làm cho Ngày hội trở thành hoạt động nề nếp, đa dạng, sinh động và hấp dẫn tại các địa phương, cơ sở, lựa chọn chủ đề hằng năm cho phù hợp...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là kết tinh của sự đổi mới trong công tác Mặt trận từ mỗi địa bàn cơ sở; phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương…

Từ năm 2003 đến nay, tỷ lệ lãnh đạo các cấp của tỉnh tham gia Ngày hội ngày càng nhiều, các tầng lớp nhân dân tham gia đạt tỷ lệ ngày càng cao. Riêng năm 2022, ở các địa phương, lãnh đạo tham gia Ngày hội đạt 98%, đại diện hộ dân tham gia Ngày hội đạt 95%. 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, MTTQ tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày hội đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về lịch sử vẻ vang, truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức, mang đậm bản sắc dân tộc người Việt Nam; tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, thu hút ngày càng đông đảo nhân dân tham gia Ngày hội; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tính sáng tạo của mỗi địa phương trong tổ chức Ngày hội.

MTTQ tỉnh chú trọng hình thức tổ chức liên khu dân cư, cách thức tổ chức tập trung trên địa bàn toàn xã, phường, thị trấn; từng bước giảm thiểu thời gian tổ chức của phần lễ, đưa nội dung của phần lễ trong thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua triển lãm không gian ảnh, tiểu phẩm văn hóa, văn nghệ, hội thi...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân làm tốt công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được biểu dương, khen thưởng.

Cùng ngày, lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các đại biểu đã tham quan trưng bày kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Huyền Trang

Xem thêm