Thời sự

HĐND tỉnh Cao Bằng thông qua 11 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội

Cao Bằng

Hiện nay, cán bộ công chức dôi dư ở 4 huyện (Hà Quảng, Hòa An, Quảng Hòa, Trùng Khánh) là 153 người, các huyện còn lại thiếu 95 người, toàn tỉnh dôi dư 58 người.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kì 2021-2026. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 25/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kì 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến câu hỏi về sắp xếp, bố trí, điều chỉnh cán bộ, công chức cấp xã của các đại biểu huyện Quảng Hòa, Hạ Lang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Lâm Thị Tú Anh cho biết, hiện nay cán bộ công chức dôi dư ở 4 huyện (Hà Quảng, Hoà An, Quảng Hòa, Trùng Khánh) là 153 người, các huyện còn lại thiếu 95 người, toàn tỉnh dôi dư 58 người. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ để thực việc sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ cấp xã đảm bảo phù hợp với quy định, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ điều chuyển từ nơi dôi dư sang nơi thiếu. Sở Nội vụ tiếp tục ra soát đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đảm bảo bố trí đủ số lượng ở các địa phương, phấn đấu đến năm 2024, bố trí đủ số lượng cán bộ công chức cấp xã theo quy định.

Đại biểu Lê Hải Yến (huyện Hà Quảng) đề nghị xem xét về ý kiến xin giảm vốn sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 7 (hỗ trợ phụ cấp cô đỡ thôn bản) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Huyện Hà Quảng được giao trên 500 triệu đồng để thực hiện dự án này nhưng toàn huyện chỉ có 7 cô đỡ thôn bản nên địa phương không giải ngân được nguồn vốn trong năm 2023.

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng Nông Quốc Khôi cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, hiện nay một số huyện trên địa bàn tỉnh đề nghị được trả lại tổng số kinh phí là trên 105 tỷ đồng, điều chỉnh vốn từ dự án này sang dự án khác là trên 56 tỷ đồng. Theo Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, việc trả lại kinh phí, điều chỉnh vốn không thuộc thẩm quyền của tỉnh do liên quan đến đối tượng, cơ chế và tiêu chí thực hiện chương trình. Vì vậy, các địa phương cần chủ động đề xuất các phương án trong việc giải ngân vốn thực hiện các dự án của chương trình...

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã thông qua 11 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết về danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023; việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng...

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhất trí tạm dừng thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu đối với mặt hàng xe ô tô, xe tự hành, xe chuyển dùng, máy chuyên dùng các loại (tương đường công năng như xe ô tổ, xe chuyên dùng) nhập khẩu trên địa bản tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/10 - 31/12/2023.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Bế Xuân Tiến, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nông Văn Chiêm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bà Hoàng Tố Quyên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính./.

Chu Hiệu

Xem thêm