Thực thi chính sách

Phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa

Nhiều mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự được xây dựng, đã và đang phát huy tác dụng.

TTXVN - Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2023 – 2033.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị và các tổ chức thành viên. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm (2013-2023) và triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 -2033 (Chương trình phối hợp số 09).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ Trung ương đến địa phương được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tổ chức thành viên các cấp từ Trung ương đến địa phương không ngừng được củng cố, ngày càng bền chặt.

Lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động, tích cực bám dân, bám địa bàn để xây dựng phong trào; chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong nhân dân; tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động phát hiện sớm, đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với mọi hoạt động xuyên tạc, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Thông qua công tác phối hợp, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể cùng với lực lượng Công an nhân dân từ Trung ương đến địa phương không ngừng được rèn luyện và trưởng thành, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, nhân dân đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn xã hội; tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, thực hiện các biện pháp tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường "An toàn về an ninh, trật tự", tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiều mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự được xây dựng, đã và đang phát huy tác dụng. Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thời gian qua đã góp phần quan trọng vào củng cố, phát huy thế trận an ninh nhân dân; tạo điều kiện rất thuận lợi và cơ bản thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, cũng như những bài học kinh nghiệm trong quá trình 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 (giai đoạn 2013-2023) vừa qua và thảo luận, thống nhất ký kết các nội dung Chương trình phối hợp số 09 mới (giai đoạn 2023-2033) nhằm phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn mới.

Hội nghị tập trung đánh giá công tác tham mưu để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; chất lượng hoạt động và công tác phối hợp của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ban, ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào trên tất cả các mặt công tác... Trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng thực hiện những năm tiếp theo; đồng thời đưa ra các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh biểu dương các kết quả đã đạt được, Đại tướng Tô Lâm đề nghị, căn cứ vào Chương trình phối hợp mới, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai Chương trình phối hợp mới và tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Các cơ quan cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối, cơ hội chính trị; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, các bên cần tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn; tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng cần phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, từng gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự; lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, các loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, cần chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở... 

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2023 – 2033./.

TTXVN

Xem thêm