Chỉ đạo, Điều hành

Cần Thơ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Cần Thơ

Chất lượng kỳ họp của HĐND thành phố, chất vấn và trả lời chất vấn được nâng cao qua các kỳ họp. Các nghị quyết của HĐND thành phố đảm bảo chất lượng, tính khả thi cao, hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN).

TTXVN - Sáng 22/6, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị, các đại biểu HĐND thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân theo Luật định; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND thành phố nói chung (các kỳ họp, chất vấn...), các hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu mà mình là thành viên (hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, thảo luận văn kiện kỳ họp...). Các đại biểu dành nhiều thời gian để nghiên cứu, nắm chắc nội dung, quy định của các văn bản pháp luật theo lĩnh vực chuyên môn và các lĩnh vực khác, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cũng như các Ban, Tổ đại biểu.

Các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND cần thực hiện tốt vai trò của cơ quan dân cử, là cầu nối giữa cử tri với chính quyền các cấp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó xây dựng, ban hành các nghị quyết đáp ứng được nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri, phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện của địa phương. Các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, để cử tri thành phố đồng thuận, tin tưởng vào sự đổi mới của HĐND thành phố, xứng đáng với lòng tin của nhân dân.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ Nguyễn Xuân Hải cho biết, chất lượng kỳ họp của HĐND thành phố ngày càng được nâng lên, chất vấn và trả lời chất vấn được nâng cao qua các kỳ họp. Các nghị quyết của HĐND thành phố đảm bảo chất lượng, tính khả thi cao, hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Hoạt động giám sát, tái giám sát được quan tâm thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức. Ngoài giám sát các nội dung theo chương trình đã đề ra, Thường trực và các Ban của HĐND thành phố còn thực hiện giám sát các nội dung được dư luận xã hội quan tâm, qua phản ánh của cử tri để kiến nghị UBND thành phố, các ngành kịp thời chấn chỉnh, giúp UBND thành phố trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho các Tổ đại biểu HĐND có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND thành phố. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân nơi làm việc, nơi ứng cử được Thường trực HĐND, các đại biểu thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu và cơ quan dân cử, kịp thời phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri tới các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện thường xuyên, cơ bản giải quyết được những vấn đề bức xúc của cử tri đặt ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND thành phố Cần Thơ còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác thể chế, ban hành các chính sách thuộc thẩm quyền để thực hiện các quy định của pháp luật, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của Thành ủy còn chưa đảm bảo tiến độ. Một số đại biểu chưa tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ tại các kỳ họp thường lệ theo quy định; đại biểu hoạt động kiêm nhiệm chưa chủ động bố trí thời gian hợp lý để tham gia hoạt động của HĐND thành phố như thẩm tra, giám sát, khảo sát...; đại biểu chưa đầu tư thời gian đúng mức cho việc nghiên cứu tài liệu, tham gia họp tổ. Tại kỳ họp, một số đại biểu HĐND thành phố chưa chủ động tham gia thảo luận, chất vấn; khi thực hiện chất vấn, ít ý kiến tranh luận để giải quyết dứt điểm nội dung được chất vấn.../.

Thu Hiền

Tin liên quan

Xem thêm