Chỉ đạo, Điều hành

Tổng kết thực tiễn để có luận cứ hoạch định đường lối giai đoạn tới

TP. Hồ Chí Minh

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phục hồi; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng trên 5%, đưa bình quân 6 tháng ước tăng 3,55%.

TTXVN - Ngày 22/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực” với sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh, thành ủy phía Nam, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện, trường trong cả nước.

Hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực”. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Bối cảnh mới của thế giới và trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII được dự báo bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi chúng ta phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đến nay để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đang đặt ra là phải tiếp tục tổng kết thực tiễn, nhất là từ kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực gắn với thực tiễn gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới tại các địa phương. Từ đó cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước trong giai đoạn tới, nhất là chuẩn bị cho việc xây dựng văn kiện Đại hội XIV sắp tới; Phấn đấu đạt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Phó Bí thư Thành ủy Tp Hồ Chí Minh, Nguyễn Hồ Hải cho biết: Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong tình hình cực kỳ khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và sự biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch, đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, giải quyết tốt công tác an sinh cho nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, vừa chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19; qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố vào chương trình hành động cụ thể phù hợp thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình và trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước; trên tinh thần thích ứng linh hoạt, chủ động, quyết liệt, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa triển khai các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn đọng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ mức giảm sâu 5,36% của năm 2021 (chưa từng có trong lịch sử), đến năm 2022, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng trên 9% so với năm 2021; 14/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ chậm dần và thấp hơn so với mức tăng của năm 2022 bởi nguyên nhân từ sự tiềm ẩn nguy cơ về đứt gãy đơn hàng, áp lực tăng giá; trong bối cảnh thế giới vẫn phải đối phó với những bất ổn từ xung đột Nga - Ukraine, khủng hoảng năng lượng và an ninh… Trong quý I/2023, kinh tế thành phố phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thách thức khi sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu suy giảm, thương mại tăng trưởng chậm, giải ngân đầu tư công đạt mức thấp, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến tăng trưởng của thành phố; tăng trưởng quý I chỉ ở mức 0,7%.

Trước tình hình đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tự nhìn nhận, đánh giá đúng mức những khó khăn, hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khả thi, hiệu quả với tinh thần quyết tâm tạo chuyển biến trong quý II/2023. Đến nay, thành phố đã có sự phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đáng kể so với quý I; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng trên 5%, đưa bình quân 6 tháng ước tăng 3,55%. Qua đó đã khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố trong giải quyết các vướng mắc của mô hình tăng trưởng, khơi thông nguồn lực phát triển.

Tại hội thảo, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế đó; chỉ ra những bất cập, điểm nghẽn, vướng mắc, những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội, con người; khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua thực tiễn địa phương.

Các đại biểu cũng chia sẻ, nêu lên những phát hiện, làm rõ các mô hình điển hình, những kinh nghiệm mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 qua thực tiễn của từng địa phương.

Hội thảo cũng đã đề xuất những quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, kiến nghị các nội dung giải pháp để giải quyết đúng đắn những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương; đồng thời phục vụ cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Anh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm