Giáo dục

Cần Thơ tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Cần Thơ

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

TTXVN - Chiều 1/6, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong thời gian tới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 29, Kết luận số 51 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thành phố xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục và đào tạo, các địa phương phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo trong phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo. Ngành chức năng đẩy mạnh thanh, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động giáo dục và đào tạo, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; tăng cường phối hợp, tham mưu ban hành các nghị quyết, kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo...

Kết quả nổi bật nhất trong thực hiện Nghị quyết 29 của thành phố Cần Thơ 10 năm qua là các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết; đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, góp phần tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn được rà soát, sắp xếp ngày càng hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; hệ thống giáo dục và đào tạo từ Mầm non đến Đại học ngày càng được hoàn chỉnh. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước được chuẩn hóa và hiện đại hóa.

Thành phố đã phối hợp tổ chức tốt các kỳ thi, hội thi. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông bình quân đạt trên 97%. Học sinh Cần Thơ cũng đạt được nhiều kết quả nổi trội trong các kỳ thi quan trọng, trong đó có hai học sinh đạt giải quốc tế, một em đạt giải khu vực châu Á - Thái Bình dương. Trên địa bàn có 5 trường và hai phân hiệu Đại học; trong đó, Trường Đại học Cần Thơ đã khẳng định được vị trí, vai trò trung tâm, đứng đầu về đào tạo bậc Đại học trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Toàn thành phố có 14.480 viên chức, nhân viên trong ngành Giáo dục; 100% cán bộ quản lý đạt và vượt chuẩn; giáo viên trực tiếp giảng dạy từng cấp học đạt chuẩn về trình độ đào tạo đạt tỷ lệ khá cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trên địa bàn có 344/447 trường chuẩn quốc gia, đạt 76,96%...

Bên cạnh những kết quả nổi bật, việc triển khai Nghị quyết 29 trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế, như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết ở một số nơi còn chậm; công tác quản lý nhà nước về giáo dục còn nhiều bất cập; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số trường trên địa bàn chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên còn xảy ra...

Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29; tặng Bằng khen một tập thể và một cá nhân có nhiều đóng góp hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 29./.

Ngọc Thiện

Xem thêm