Thực thi chính sách

Cao Bằng triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Cao Bằng

Các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến nhằm động viên, khích lệ và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 13/4, Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tôn vinh điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đã được UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức.

Năm 2023, UBND tỉnh Cao Bằng phát động phong trào thi đua với mục tiêu phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8%, GRDP bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 2.800 tỷ đồng, giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên..

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Toàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng; đảm bảo việc khen thưởng chính xác, đúng thành tích, có tác dụng giáo dục, nêu gương.

Các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến nhằm động viên, khích lệ và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Theo ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, năm 2022, các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung rõ ràng. Thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", toàn tỉnh có 17 xã về đích hông thôn mới, bình quân đạt 11,63 tiêu chí/xã. Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục được triển khai sâu rộng.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, đạt 100% kế hoạch giao; Quỹ Vì người nghèo tiếp nhận ủng hộ được trên 11 tỷ đồng. Trong phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", năm 2022, tỉnh có 153 doanh nghiệp đăng ký thành lập, 44 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tỉnh triển khai tốt các phong trào thi đua như "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"…

Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng của tỉnh có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản, thiết thực và hiệu quả. Toàn tỉnh có 52 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; trên 1.700 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng cơ quan Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 tập thể, cá nhân; 5 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 19 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Cao Bằng tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể, tặng Bằng khen 73 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./.

Chu Hiệu

Tin liên quan

Xem thêm