Thời sự

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Lào Cai

Các đại biểu đánh giá tổng quát kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết; một số vấn đề đặt ra đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/5, tại thành phố Lào Cai, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ bảy. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ nội dung của Kỳ họp tập trung thảo luận Dự thảo Báo cáo tư vấn của Hội đồng về chủ đề: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhằm cung cấp, bổ sung luận cứ khoa học cần thiết cho việc hoàn thiện Báo cáo tư vấn, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Sau khi nghe báo cáo tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh Lào Cai 3 năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và Dự thảo Báo cáo tư vấn, các ý kiến phát biểu đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Lào Cai; thể hiện sự nhất trí về cơ bản với nội dung Dự thảo của Báo cáo tư vấn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp nhiều ý kiến phân tích, làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Các đại biểu đã đánh giá tổng quát kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết; một số vấn đề đặt ra đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Nổi bật là các vấn đề như: bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; chấn hưng và phát huy sức mạnh văn hóa dân tộc; năng lực quản trị quốc gia, ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, tình trạng khẩn cấp; hiện đại hóa lực lượng vũ trang; xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân...

Trên cơ sở thảo luận kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa khóa XI, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ bảy Hội đồng Lý luận Trung ương đã có một số kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc hoàn thiện tư duy lý luận mới về “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới”./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm