Xã hội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hà Nội

Các đơn vị cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ; chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai dự cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

(TTXVN) Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chủ đề công tác năm 2023 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" và Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán 2023.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các quy định của Đảng và Nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở.

Các đơn vị cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ; chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng tháng; đánh giá đúng năng lực của cán bộ làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm; kiên quyết tinh giản cán bộ năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy trình; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú...

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Để tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, các đơn vị chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm hỗ trợ các đối tượng khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt trong và ngoài địa phương; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên.

Trong kỳ nghỉ lễ đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán, các tổ chức, cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí nhân lực trực Tết, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ; kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh. Ngay sau kỳ nghỉ, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm; khẩn trương triển khai công việc, đảm bảo hoạt động thường xuyên; tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng xe công, thời gian làm việc...

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động kiểm soát việc uống rượu, bia; thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông; không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức, các hoạt động mê tín dị đoan; gương mẫu và vận động gia đình, người thân vui đón Tết với tinh thần thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của Thủ đô.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Qua đó, tham mưu kịp thời việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.../.

Linh Khánh

Xem thêm