Xã hội

Chuyển đổi số - Cơ hội phát triển của người khuyết tật

Sự phát triển không ngừng của công nghệ đã tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống của con người. Với người khuyết tật, công nghệ ngày càng trở nên ý nghĩa khi giúp họ giải quyết được những khó khăn trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên vì là đối tượng yếu thế nên việc tiếp cận công nghệ của người khuyết tật gặp không ít khó khăn, vậy phải làm sao để giúp họ giải quyết những bất cập? Đây chính là những nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình Chính sách và cuộc sống kỳ này.

Chuyển đổi số - Cơ hội phát triển của người khuyết tật

Tin liên quan

Xem thêm