Xây dựng Đảng

Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước

Thái Nguyên

5 Đảng bộ cơ sở gồm 17 chi bộ trực thuộc với 324 đảng viên thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được chuyển giao

Thực hiện chuyển giao tổ chức Đảng trong hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và Công văn số 4718-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo đó, 5 Đảng bộ cơ sở gồm 17 chi bộ trực thuộc với 324 đảng viên thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được chuyển giao từ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

10 tổ chức cơ sở Đảng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tại tỉnh Thái Nguyên (gồm 8 Chi bộ cơ sở, 2 Đảng bộ cơ sở với 6 Chi bộ trực thuộc) và 266 đảng viên thuộc các Huyện ủy Đại Từ, Định Hóa, Phú Bình, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Thành ủy Phổ Yên, Sông Công và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên sẽ được chuyển giao về Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ sách và hồ sơ đảng viên của các cơ sở đảng nói trên theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định, những năm qua, tổ chức đảng trong hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị, sau khi chuyển giao, các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt công tác đảng và nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là thực hiện tốt Quyết định số 61-QC/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương về ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước với cấp ủy địa phương.

Các ngân hàng thương mại nhà nước làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; công tác cán bộ; công tác xây dựng Đảng; công tác xây dựng tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại nhà nước cần tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, tham gia hoạt động an sinh xã hội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn và nơi cư trú, tăng cường giữ mối quan hệ với các ngành của tỉnh, của huyện./.

Thu Hằng

Xem thêm