Giáo dục

Có bước đi cụ thể để Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát triển xứng tầm

TP. Hồ Chí Minh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án để triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ với 4 nhiệm vụ trọng tâm.

TTXVN - Ngày 20/4, Đoàn công tác do Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đánh giá, Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, để tiếp tục khẳng định vị thế Đại học Quốc gia Thành phố trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế.

Nhấn mạnh sứ mệnh của Đại học Quốc gia là rất lớn, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho rằng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần có kế hoạch, lộ trình, bước đi cụ thể đưa đơn vị trở thành nơi đào tạo, nghiên cứu hàng đầu châu Á, là nơi hội tụ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và tri thức Việt Nam; phát triển xứng tầm, khẳng định vị thế trong bản đồ giáo dục đại học trong, ngoài khu vực. Trong phương hướng chung, đơn vị cần tạo ra sự đột phá chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước, nhất là cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang lưu ý, Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến việc củng cố kiện toàn nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, kiện toàn chức danh lãnh đạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ sắp tới. Cùng với đó, Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố chú trọng đào tạo cho cán bộ, phát triển đảng viên, nhất với đảng viên học sinh, sinh viên.

Báo cáo một số kết quả nổi bật của đơn vị đạt được trong thời gian qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đơn vị đã từng bước khẳng định vị trí của mình cả về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Công tác xây dựng Đảng của đơn vị đã đạt được nhiều kết quả, trong đó, giáo dục chính trị tư tưởng trong những năm qua có nhiều đổi mới. Riêng từ tháng 8/2020 đến nay, toàn Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nạp được 314 đảng viên mới, trong đó 58,67% là viên chức, 49,68% là sinh viên.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án để triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ. Đề án tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm: Về chính sách hiệu quả thu hút đào tạo bồi dưỡng nhân tài phục vụ xây dựng đất nước; xây dựng chương trình đào tạo nghiên cứu liên ngành; xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phát triển theo hướng tự chủ đại học, xứng đáng là đại học hàng đầu của Việt Nam và châu Á.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong và mạnh dạn đổi mới cơ chế hoạt động của các trường đại học thành viên. Sáu trong bảy trường trường đại học thành viên đã chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng tự chủ tài chính chi thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thông qua tự chủ tổ chức bộ máy, nhân sự, tự chủ tài chính, tài sản và tự chủ học thuật.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tự chủ đại học, các trường đại học gặp nhiều vướng mắc do hệ thống văn bản pháp lý chồng chéo, chưa hỗ trợ để phát huy hiệu quả tự chủ và phát triển đại học. Đến nay, bảy trường đại học thành viên đều có Hội đồng trường và Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng trường. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn mối quan hệ giữa Đảng ủy - Hội đồng trường - Ban Giám hiệu chưa đầy đủ, do đó, trong quá trình hoạt động, các cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn triển khai hoạt động, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo, có ý kiến với cơ quan chức năng cần có giải pháp thiết thực và nhanh chóng để giải quyết những vướng mắc về pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển giáo dục đại học. Đơn vị kiến nghị Trung ương xem xét chế độ chính sách đối với mô hình cơ quan trực thuộc Trung ương có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ địa phương./.


Thu Hoài

Xem thêm