Xã hội

Còn nhiều “dư địa” để phát triển công tác Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tọa đàm là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” năm 2024.
Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” năm 2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên quy mô toàn quốc, với sự tham gia của các ban, bộ, ngành và đại diện các địa phương.

Tọa đàm là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cụ thể hóa Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển của công tác giáo dục nghề cả nước, qua đó cải thiện các cơ chế, chính sách cho nhà trường, giáo viên và học sinh, sinh viên, phát huy công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Theo số liệu tháng 5/2024 từ phần mềm Quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn, số lượng đoàn viên chỉ chiếm khoảng 13,5% so với tổng số học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (khoảng 2,2 triệu học sinh, sinh viên) và chiếm khoảng 50,9% trong các tổng số học sinh, sinh viên có đào tạo dài hạn (530.000 học sinh, sinh viên). Trong khi đó, số cơ sở Đoàn chỉ chiếm khoảng 52,9% tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thống kê của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Những số liệu chỉ ra rằng còn nhiều dư địa để phát triển lực lượng và xây dựng cơ sở Đoàn trong khu vực này.

Thời gian qua, cùng với các hoạt động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp góp phần vào sự phát triển của học sinh, sinh viên. Các mảng công tác Đoàn và phong trào thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm triển khai tương đối đều và đầy đủ đến các cơ sở đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, học sinh, sinh viên.

Các phong trào thanh niên tình nguyện và các hoạt động đồng hành tổ chức tốt, thu hút được đoàn viên, học sinh, sinh viên. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn ban hành văn bản, chỉ đạo triển khai sớm, có kế hoạch cụ thể và thông suốt đối với các hoạt động Đoàn trong khối giáo dục nghề nghiệp. Cán bộ đoàn các cấp luôn chủ động, hoạt động năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm và luôn nỗ lực trong việc duy trì tổ chức các hoạt động của Đoàn cấp trên, địa phương đến học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên.

Các đại biểu tại tọa đàm đã tập trung đánh giá, phân tích thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong công tác đoàn thời gian qua; xác định giải pháp, hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên trường học để thúc đẩy sự phát triển của công tác giáo dục nghề nghiệp cả nước. Các ý kiến tập trung vào 3 nhóm giải pháp: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống. Nâng chất và đổi mới phương thức triển khai các hoạt động phong trào và các chương trình đồng hành. Tạo đột phá trong công tác xây dựng Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo nghề nghiệp Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, phải nâng chất và đổi mới phương thức triển khai các hoạt động phong trào, các chương trình đồng hành của sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như thống nhất một phong trào thi đua; tập trung triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo...

Cùng đó, cần tạo đột phá trong công tác xây dựng Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, như: tăng cường các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường công tác chuyển đổi số công tác quản lý đoàn viên, thanh niên./.

Hạnh Quyên

Xem thêm