Xã hội

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho đồng chí Phan Chí Hiếu. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

(TTXVN) Ngày 11/1, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại buổi Lễ, sau khi công bố Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 7/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phan Chí Hiếu.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; chúc mừng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có tân Chủ tịch.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, sau 70 năm thành lập, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có những bước phát triển gắn liền với vận mệnh của dân tộc, cùng trải qua những gian nan trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước cũng như hòa mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức. 

Tình hình đó đặt ra sứ mệnh và trách nhiệm về mặt khoa học cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian tới như: cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn để cung cấp luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách tạo nên thế và lực mới của đất nước trong tiến trình phát triển cũng như khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghiên cứu cơ bản gắn liền với nghiên cứu ứng dụng, lý luận phải gắn với thực tiễn.

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đồng thời, Viện cần tham gia tổng kết thực tiễn và xây dựng cơ sở khoa học cho giai đoạn đổi mới tiếp theo; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn chính sách và đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý, cần nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà nghiên cứu, tập trung nguồn lực bồi dưỡng các chuyên gia hàng đầu, những trụ cột cho khoa học xã hội nước nhà; đào tạo, bồi dưỡng phải đi vào thực chất, chú trọng đến cả tri thức khoa học, kỹ năng làm việc cũng như phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm; duy trì và phát huy môi trường dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết; tăng cường quan hệ hợp tác nghiên cứu với các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam; giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, những thành tựu phát triển của đất nước và con người Việt Nam; chọn lọc và tiếp thu những thành tựu - tinh hoa của khoa học xã hội thế giới để phát triển hơn nữa nền khoa học xã hội nước nhà.

Viện cần đổi mới cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy tối đa nội lực, mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập có hiệu quả vào chuỗi giá trị tri thức nhân loại, đặc biệt là xây dựng lực lượng nghiên cứu của Viện kết nối với các nhà nghiên cứu người Việt trên toàn thế giới; không hành chính hóa các nhà khoa học, đổi mới cơ chế hướng đến quản lý theo kết quả, giảm các thủ tục hành chính phiền hà, tạo thuận lợi, động lực tốt cho các nhà khoa học.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tin tưởng giao cho đồng chí đảm nhiệm trọng trách mới. 

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu nhấn mạnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ của Viện để nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Đồng chí Phan Chí Hiếu khẳng định, nỗ lực, cố gắng hết mình; tận tâm, tận lực, tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Viện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; chung sức, đồng lòng xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực sự vững mạnh.

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; sự phối hợp công tác chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan; sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm.

Đồng chí Phan Chí Hiếu sinh ngày 06/10/1969; Dân tộc Kinh; quê quán xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Học vị: Tiến sĩ Luật học. Trước khi bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phan Chí Hiếu từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp./.

Lý Thanh Hương

Xem thêm