Xã hội

Công đoàn Kiên Giang tổ chức thành công đại hội điểm của 12 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long

Dự Đại hội có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cùng 238 đại biểu đại diện cho trên 71.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

TTXVN - Sau gần hai ngày diễn ra (chiều 18 và 19/7), Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là đại hội điểm của 12 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

Dự Đại hội có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cùng 238 đại biểu đại diện cho trên 71.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả các cấp công đoàn tỉnh Kiên Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Kiên Giang tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động. Cùng với đó, coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động; nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt của Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại đại hội và nhận hoa chúc mừng của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN).

"Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Kiên Giang khóa mới cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, không hiệu quả; xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng", ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028; trong đó, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 90.000 đoàn viên công đoàn trở lên; ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, 75% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; 90% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 100% công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động trên không gian mạng; 75% trở lên đoàn viên sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến có liên quan đến chế độ chính sách người lao động.

Một số giải pháp quan trọng cũng được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028 xác định như: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, kịp thời, nâng cao tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền về tổ chức và hoạt động công đoàn, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nắm chắc, dự báo chính xác, định hướng kịp thời, xử lý đúng đắn, hiệu quả các vấn đề tư tưởng của đoàn viên, nhất là về tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; chủ động tham mưu với cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Công đoàn Việt Nam, của Tỉnh ủy về công đoàn; tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa đối với hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức của tỉnh trong thời gian tới.

Bà Trương Thanh Thúy tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang gồm 35 ủy viên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 11 người, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI. Bà Trương Thanh Thúy tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ mới./.

Xem thêm