Xã hội

Công đoàn tỉnh Tuyên Quang đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển

Tuyên Quang

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

TTXVN - Ngày 29/9, Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc với sự tham gia của 220 cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 47 nghìn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu 28 ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp tục được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang khóa XVII.

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2028, toàn tỉnh có trên 55.000 đoàn viên Công đoàn; 85% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; vận động ủng hộ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" đạt từ 1,4 tỷ đồng trở lên. Công đoàn tập trung đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động… Công đoàn các cấp đổi mới phương thức hoạt động thích ứng bối cảnh tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh phấn đấu có trên 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và Công đoàn. Các cấp Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất có 65% công nhân lao động tại doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; 100% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... được thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những kết quả các cấp Công đoàn tỉnh Tuyên Quang đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn, thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt 6 nhiệm vụ cốt yếu, phù hợp đặc thù của tỉnh; tham mưu cho tỉnh chính sách hỗ trợ công nhân, viên chức, người lao động; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước; đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nguồn lực, giải pháp phát triển đoàn viên. Đặc biệt là tập trung quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đạt được, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Lê Thị Kim Dung lưu ý, các cấp Công đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt hơn nữa vai trò cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn"...

Nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động của Công đoàn tỉnh Tuyên Quang góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức chương trình "Tết Sum vầy", "Phiên chợ Công đoàn", "Phúc lợi đoàn viên"...

Công đoàn các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng gần 13.700 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và trên 80.000 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn với tổng kinh phí trên 40,4 tỷ đồng.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 5 cá nhân; UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2018-2023./.

PV

Xem thêm