Giáo dục

Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Quảng Ngãi: Hợp tác đào tạo-nghiên cứu-tư vấn chính sách

Trong giai đoạn 2023-2027, Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Quảng Ngãi xác định ba trọng tâm hợp tác, gồm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: nguồn VNU)

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác để cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Tại lễ ký kết, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết, với kỳ vọng trở thành đại học tiên phong trong đổi mới sáng tạo của Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng phát triển hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp, địa phương. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đối tác sẵn sàng đồng hành với Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với các địa phương, đặc biệt trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Giám đốc Lê Quân hy vọng, sự hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Quảng Ngãi sẽ mang lại giá trị tích cực, lợi ích nhiều mặt. Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên của tỉnh Quảng Ngãi đến học tập theo đề án "Thu hút và đào tạo học sinh, sinh viên các tỉnh Nam Trung Bộ và miền Nam tại Đại học Quốc gia Hà Nội". Đồng thời, đơn vị sẵn sàng cử các chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm tham gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng chính sách, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cũng như tham gia sâu hơn vào giải quyết các vấn đề của tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, năng lực của đội ngũ các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo của Đại học Quốc gia Hà Nội, tỉnh Quảng Ngãi sẽ được hỗ trợ hiệu quả trong việc tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Qua đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây dựng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, nguồn nhân lực xã hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh khẳng định, sự hợp tác này rất đúng và trúng với nhu cầu phát triển của địa phương mà đáng ra cần làm sớm hơn. Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ rất lớn cho Quảng Ngãi, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số… Từng nội dung trong chương trình hợp tác lần này phù hợp và trùng với định hướng chiến lược phát triển của tỉnh. Hai bên sẽ sớm cụ thể hóa kế hoạch để triển khai hợp tác hiệu quả, mỗi năm cần tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác song phương.

Trong giai đoạn 2023-2027, Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Quảng Ngãi xác định ba nhiệm vụ trọng tâm triển khai hợp tác.

Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức đào tạo đại học, sau đại học hoặc các khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho các cán bộ, công chức, viên chức theo đề nghị của tỉnh. Trường tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng tác nghiệp theo chuẩn chức danh cho đội ngũ cán bộ quản lý theo đề nghị của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn, hỗ trợ chuyên môn về quy hoạch, phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo chất lượng cao, trình độ cao để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ nâng cao năng lực của Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai thí điểm và chính thức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đề án "Thu hút và đào tạo học sinh, sinh viên các tỉnh Nam Trung Bộ và Miền Nam tại Đại học Quốc gia Hà Nội"; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ học phí đối với con em tỉnh Quảng Ngãi là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, gia đình chính sách, hộ nghèo, học giỏi...

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hai bên hợp tác thường niên trong công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ cao trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, hai bên tập trung vào phát triển kinh tế biển; phát triển du lịch gắn với văn hóa đặc sắc và chuỗi giá trị du lịch; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản xuất, công nghiệp; xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đẩy mạnh khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên; ứng phó với biến đổi khí hậu...

Về tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn, hỗ trợ, hợp tác xây dựng hoặc phản biện các Nghị quyết, Đề án, Quy hoạch, Kế hoạch, Chiến lược, Chương trình lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là công tác Quy hoạch, Chiến lược phát triển./.

Việt Hà

Xem thêm