Thực thi chính sách

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy mạnh đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Hà Nội

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân coi trọng, làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị đánh giá nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 3
Ảnh: TTXVN phát 

 TTXVN - Sáng 29/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2024.

Đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tháng 4/2024, toàn quân tiếp tục nắm chắc, dự báo đúng tình hình, báo cáo Ban Bí thư Đề án “Tiếp tục đào tạo đối tượng dân sự tại một số cơ sở giáo dục trong quân đội”; đẩy mạnh đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; chủ động phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với việc tổ chức rút kinh nghiệm công tác huấn luyện quý I, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, toàn quân tập trung hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; triển khai hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, báo chí và thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8; triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kế hoạch, đầu tư, tài chính; đảm đảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Tháng 3/2024, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu đáp ứng các nhiệm vụ, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Toàn quân triển khai chặt chẽ chương trình, kế hoạch công tác của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2024; kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của một số cơ quan, đơn vị. Toàn quân kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh trên biên giới, biển, đảo; duy trì hiệu quả đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định; kiểm tra công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy của một số nhà trường và công bố chỉ tiêu tuyển sinh quân sự năm 2024. Toàn quân duy trì nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật.

Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị đánh giá nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 3
Ảnh: TTXVN phát 

Toàn quân coi trọng, làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Toàn quân tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng”; sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”; gặp mặt, tuyên dương các nghệ sỹ Quân đội được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ 10 ý nghĩa, thiết thực. Toàn quân duy trì nền nếp, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng; hoàn chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; tích cực chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành có chất lượng tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Toàn quân triển khai chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động; triển khai hiệu quả công tác dân vận. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, linh hoạt, hiệu quả; khảo sát thực địa, phục vụ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ Nhất…/.

Nộp ủy quyền - Ban Thư ký

Xem thêm