Thời sự

Hải Phòng: Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính theo tiêu chuẩn quy định

Hải Phòng

Sau sắp xếp, thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 8 quận, 1 thành phố và 6 huyện) và 167 đơn vị hành chính cấp xã .

Một góc thành phố Hải Phòng. 
Ảnh: An Đăng/TTXVN

TTXVN - Thực hiện các quy định của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thành phố Hải Phòng đang thực hiện sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính theo tiêu chuẩn quy định.

Theo đó, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1124-QĐ/TU ngày 12/9/2023 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26/9/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Phương án số 01/PA-UBND ngày 31/10/2023 của UBND thành phố tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025; ngày 30/10/2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Tờ trình trình Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định.

Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của Bộ Nội vụ tại Công văn số 7278/BNV-CQĐP ngày 12/12/2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Phương án tổng thể (bản hoàn thiện), gửi Bộ Nội vụ theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025.

Trước khi thực hiện các quy định của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hải Phòng có 15 quận, huyện (7 quận, 8 huyện, trong đó có 2 huyện đảo) và 223 xã, phường, thị trấn (143 xã, 70 phường và 10 thị trấn).

Giai đoạn 2019-2021, Hải Phòng sắp xếp 12 xã, phường thành 6 xã, phường tại 4 quận, huyện, giảm 6 xã, phường, qua đó hoàn thành 100% kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2019-2021 theo quy định của Trung ương.

Sau khi sắp xếp, thành phố Hải Phòng có 217 xã, phường, thị trấn, gồm 141 xã, 66 phường và 10 thị trấn.

Giai đoạn 2023-2025: Về đơn vị hành chính cấp huyện: Thành phố Hải Phòng có 15 quận, huyện, trong đó 1 đơn vị (huyện Bạch Long Vĩ) thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, huyện Bạch Long Vĩ là huyện đảo đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Đồng thời, huyện có vị trí biệt lập, cách đất liền khoảng 110 km và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề. Do đó, thành phố Hải Phòng đã báo cáo Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan Trung ương và được sự thống nhất không thực hiện sắp xếp.

Về đơn vị hành chính cấp xã: Tổng số 217 xã, phường, thị trấn. Đối chiếu với quy định của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính: Có 52 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 11 quận, huyện thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 do chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số (gồm 19 xã, 29 phường và 4 thị trấn).

Qua rà soát, có 11 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp, trong đó: 3 phường đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 (Phường Phan Bội Châu và Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng; phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền).

8 xã, phường, thị trấn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đã được Bộ Quốc phòng thống nhất, trong đó huyện Kiến Thụy có 3 đơn vị gồm thị trấn Núi Đối, xã Thanh Sơn và xã Du Lễ.

Như vậy, sau khi loại trừ 11 đơn vị hành chính cấp xã có yếu tố đặc thù nêu trên, thành phố Hải Phòng có 41 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Cùng với việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025 theo các quy định của Trung ương, hiện nay thành phố Hải Phòng đang triển khai xây dựng đồng thời các Đề án khác về đơn vị hành chính, gồm: Thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng. Tổng số trong giai đoạn 2023-2025 sẽ thực hiện sắp xếp 82 đơn vị hành chính (chiếm 38% tổng số đơn vị hành chính cấp xã toàn thành phố) thành 32 đơn vị, giảm 50 đơn vị (giảm 23% tổng số đơn vị hành chính cấp xã toàn thành phố).

Sau sắp xếp, thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 8 quận, 1 thành phố và 6 huyện) và 167 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã), trong đó huyện Kiến Thụy có 16 xã, thị trấn (15 xã và 1 thị trấn).

Ngoài ra qua rà soát, trong giai đoạn 2026-2030 có 50 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 12 quận, huyện chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; trong đó đã có 11 đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025, do vậy dự kiến sẽ còn 39 đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2026-2030.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Trần Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, ngày 26/2/2024, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận, huyện trên địa bàn thành phố. Theo đó, tổ chức lấy ý kiến cử tri về dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025, hoàn thành trước ngày 10/4/2024.

Thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025, hoàn thành trước ngày 12/4/2024.

Thông qua Hội đồng nhân dân cấp huyện về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025: hoàn thành trước ngày 15/4/2024.

Hiện nay, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính đang triển khai lập danh sách cử tri, chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/4/2024.

Sau khi thực hiện các công việc nêu trên, Sở Nội vụ tham mưu hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025 (dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2024) và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong tháng 8/2024.

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã làm giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các đơn vị hành chính cấp xã. Hiện nay, các công việc liên quan đến việc thực hiện sắp xếp đang ở giai đoạn nước rút hết sức quan trọng và cũng hết sức nhạy cảm đó là lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng nhân dân các cấp. Do vậy Sở Nội vụ Hải Phòng đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, phương án sắp xếp đơn vị hành chính của thành phố và từng địa phương nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố./.

Đoàn Minh Huệ

Xem thêm