Thời sự

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đổi mới phương thức lãnh đạo

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở các quy định, quy chế hiện nay của Trung ương, phù hợp với đặc thù hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp - TTXVN)

(TTXVN) Chiều 27/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022.

* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau kiểm tra, giám sát

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải nêu rõ: Năm 2023, Đảng ủy Khối sẽ tập trung xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức cán bộ từ Đảng ủy Khối đến các Đảng ủy trực thuộc, tổ chức cơ sở Đảng; qua đó đảm bảo cơ cấu, năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy trực thuộc. Trong đó, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cần tập trung rà soát cơ cấu, số lượng nhân sự, cơ bản kiện toàn đủ cấp ủy của các đơn vị doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ phải làm liên tục, quyết liệt.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở các quy định, quy chế hiện nay của Trung ương, phù hợp với đặc thù hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đổi mới từ phương thức quán triệt nghị quyết đến thực hiện các quy chế, quy trình công tác Đảng, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong các Đảng bộ trực thuộc và doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, kết hợp kiểm tra chuyên đề với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

“Đây là nhiệm vụ, công việc cần được tiến hành thường xuyên để nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau kiểm tra, giám sát. Các Đảng bộ cần đẩy mạnh công tác trước kiểm tra, chủ động xây dựng các chuyên đề và yêu cầu Đảng bộ cấp dưới thực hiện tự kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện, trong đó cần đặc biệt chú ý đến việc khắc phục các tồn tại. Trong quá trình giám sát cần bám sát vào các nhiệm vụ của cấp ủy, bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, mọi mặt”, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ.

Về một số mặt công tác thường xuyên, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình của cán bộ, đảng viên, người lao động, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam... Ngoài ra, công tác văn phòng của cấp ủy cần được chú ý, quan tâm hơn nữa, trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

* Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Theo báo cáo năm 2022, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối đã kịp thời tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng hình thức phù hợp, tập trung vào những nhiệm vụ, nội dung trọng tâm: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương…  

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp - TTXVN)

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, được các cấp ủy coi trọng và đổi mới về phương pháp, hình thức. Công tác thông tin, tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và các Đảng bộ; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối. Công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hướng về người lao động, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong năm, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Đảng ủy Khối và Ban chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tích cực triển khai thực hiện. Các tập đoàn, tổng công ty trong Khối tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử, đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, phát triển hệ thống phân phối và giữ vững thị trường nội địa, đề cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

Đảng ủy Khối đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ theo hướng dẫn của Trung ương. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.126 tổ chức Đảng, 7.124 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.096 tổ chức Đảng, 5.627 đảng viên. Trong đó, phát hiện 2 tổ chức Đảng, 1 đảng viên thực hiện chưa tốt nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra; thi hành kỷ luật với 15 tổ chức Đảng, 296 đảng viên…

Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tham mưu các chủ trương, giải pháp thiết thực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên và đột xuất được giao.

Năm 2023, Đảng ủy Khối tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn kiện của Đảng; tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, công sở; quán triệt, tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xem xét giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh ở cơ sở…

Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ Tiêu chí đánh giá Đảng bộ trực thuộc và quy định về đánh giá cán bộ theo vị trí, việc làm; tham mưu nâng cấp phần mềm quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; cụ thể hóa các tiêu chí và triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ Khối; nghiên cứu, triển khai thực hiện “Sổ tay đảng viên điện tử”, “Sổ biên bản điện tử”… qua đó đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối./.

Diệp Trương

Xem thêm